Poradnia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Kadra pedagogiczna

  • Izabela Niewiara – Sobala – dyrektor, pedagog-      i.sobalappp@wp.pl
  • Halina Juzyszyn-Krzysztofik   – psycholog-     h.krzysztofikppp@.wp.pl
  • Beata Turczyńska  –  psycholog-   b.turczynskappp@wp.pl
  • Aleksandra Ścisłowska – psycholog-  a.scislowskappp@wp.pl
  • Agnieszka Kliminowska  – neurologopeda   a.kliminowskappp@wp.pl
  • Magdalena Nocuń – neurologopeda-     m.nocunppp@wp.pl
  • Beata Domaradzka – pedagog –        b.domaradzka@wp.pl
  • Marzena Nowak – pedagog-             m.nowakppp@wp.pl
  • Beata Dolaś – pedagog                      b.dolasppp@wp.pl
  • Wioleta Turczyn – pedagog/ pracownik obsługi  w.turczynppp@.wp.pl

Pracownicy administracyjni:
Anna Marcinkowska – sekretarka            a.marcinkowskappp@wp.pl
Agnieszka Staszczyk – pracownik biurowy    a.staszczykppp@wp.pl

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego